Legesenter oversikt
 
Akerhus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold


Hvite tenner av tannkrem?

 

Er d

Egenandeler for helsetjenester 

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandeler for tjenestene under egenandelstak 1. Ved behandling hos psykolog er barn og ungdom under 18, samt pasienter med HIV-infeksjon, fritatt fra å betale egenandeler.

I tillegg til egenandel kan det kreves pasientbetaling for enkelte tjenester/materiell og annet. Slik pasientbetaling kan ikke føres på egenandelskortet, og kan også kreves av pasienter som er fritatt egenandeler.

Frikort

Når du har betalt egenandeler opp til et visst beløp, kan du få frikort. Da slipper du å betale egenandeler resten av kalenderåret.


Egenandelstak 2011

Gjeldende fra 1. januar 2011.

Type Sats
 Egenandelstak 1  kr. 1.880,-
 Egenandelstak 2  kr. 2.560,-

Egenandeler under egenandelstak 1:

Egenandeler hos lege

Gjeldende fra 1. juli 2010

Type Dag Kveld
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt  kr. 136,-  kr. 229,-
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin  kr. 180,-  kr. 269,-
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt  kr. 180,-  kr. 295,-
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin  kr. 210,-  kr. 325,-
Konsultasjon hos/sykebesøk fra spesialist. Konsultasjon ved poliklinikk når ansvarlig lege er spesialist  kr. 307,-
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud  kr. 45,-
Laboratorieprøver  kr. 47,-
Røntgen  kr. 218,-

Egenandel ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept

Gjeldende fra 1. januar 2010. Ved kjøp av legemidler/medisinsk utstyr på blå resept: 38 prosent av reseptbeløpet, men ikke mer enn 520,- kroner per utlevering av et kvantum svarende til tre måneders forbruk.

Type Maksimal sats per utlevering
Legemidler på blåresept  kr. 520,-

Egenandeler hos psykolog

Gjelder fra 1. juli 2010. 

Type Sats
Ordinær egenandel (1/2 eller 1 time)  kr. 307,-
Sesjon 1,5 time  kr. 460,-
Sesjon to timer  kr. 614,-
Sesjon 2,5 timer  kr. 767,-
Sesjon 3 timer  kr. 921,-
Gruppeterapi, minst 2 timer  kr. 307,-
Gruppeterapi, minst 3 timer  kr. 460,-

Egenandeler og satser ved reise til behandling

De oppgitte satser gjelder pr. 1. januar 2010.

Type Beløp/sats Merknad
 Egenandel  kr. 130,- hver vei
 Egenandel ved fritt sykehusvalg  kr. 400,- hver vei  egenandelen kan ikke føres i kvitteringskortet
 
 


Legesenter.org | Kontakt oss | Om oss | Privacy Policy | Sosial angst forum
Legesenter.org