Legesenter oversikt
 
Akerhus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold


Europeisk helsetrygdekort


Reis bekymringsfritt med reiseforsikring
Hvis du skal reise til utlandet så er en reiseforsikring absolutt å anbefale. Å reise uten kan få store konsekvenser for deg å din familie. Hvis du skulle være uheldig og trenge sykehusbehandling og hjemtransport kan utgiftene bli svært høye hvis du befinner deg uten for Norges grenser. En gode reiseforsikring skal blant annet dekke utgifter i forbindelse med skader, ulykker, hjemtransport og dødsfall.

Før du reiser er det viktig å sette seg inn i forsikringens betingelser. Dekker forsikringen det landet du skal reise til? Er forsikringen gyldig for hele reisens varighet? Skal du delta på aktiviteter som det knyttes spesiell risiko ved og som kanskje ikke dekkes av en normal reiseforsikring? Dekker forsikringen kun deg eller hele familien?

Egne regler innenfor EØS

Hvis du skal reise innenfor EØS-området og Sveits bør du i tillegg ha europeisk helsetrygdekort. Dette kortet dokumenterer at du har rett til helsehjelp på lik linje med innbyggerne i det landet du ferierer i. Kortet dekker imidlertid ikke utgifter til hjemreise. Det europeiske helsetrygdekortet kan du bestille via Nav eller via deres servicetelefon 810 33 810.

 
 


Legesenter.org | Kontakt oss | Om oss | Privacy Policy | Sosial angst forum
Legesenter.org