Legesenter oversikt
 
Akerhus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold


Frikortordningen


Forenkling av frikortordningen i 2011

Frikortordningen har nå fått en del forenklingen og fra 1 januar 2011 vil alle få frikort tilsendt i posten etter at de har betalt 1880 kroner i egenandeler. Alle legesenter rundt om i landet vil nå registrere alle egenandeler som betales og kvitteringskortet for egenandeler faller derfor helt vekk noe som forenkler ordningen for brukerne betraktelig.

Hva med pasientreiser?
Den nye ordningen dekker også pasientreiser. Du må derimot merke deg at dersom du ordner og betaler for reise til og fra ditt legesenter og liknende så må du fortsatt sende inn reiseregning til Pasientreiser ANS. Men egenandelen fra denne reisen blir registrert automatisk ved den nye ordningen slik at den kommer inn under ditt egenandelsgrunnlag som tidligere.

Hvordan får jeg tak i frikortet?
Den nye ordningen ble allerede tatt i bruk i 2010 i deler av landet og sålangt er tilbakemeldingene veldig positive. I løpet av 2011 antas det at over 1 million frikort vil bli utstedt. Frikortet skal du motta innen ca tre uker etter du har nådd egenandelsgrensen på 1880 kroner. Du vil også motta en oversikt over de registrerte egenandelene som du har betalt. Alt overskytende over egenandelstaket på 1880 kroner vil automatisk bli tilbakebetalt til brukerens bankkonto. Og når man henvender seg til sin lege og legesenter etter at egenandelstaket er nådd holder det å vise frikortet og man slipper dermed å betale for behandlingen.

  
 


Legesenter.org | Kontakt oss | Om oss | Privacy Policy | Sosial angst forum
Legesenter.org