Legesenter oversikt
 
Akerhus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold


Legebehandling i utlandet


Nye regler behandling i utlandet
Fra 1 januar 2011 blir reglene for behandling i andre EU og EØS-land endret slik at pasienter får økt valgfrihet og kan få dekket flere typer planlagt behandling. Denne ordningen tar for seg i hovedsak helsehjelp utenfor tradisjonelle sykehus og pasienten får kun refusjon for behandling som også ville bli dekket her i Norge.

Flere typer behandling
Den nye refusjonsordningen dekker hovedsaklig behandling utenfor sykehus. Dette innebærer behandling foretatt av legesenter, psykolog, kiropraktor, fysioterapeut og tannlege slik behandlingen ville blitt dekket i Norge.

Hva dekkes?
Det er viktig å merke seg at den helsetjenesten som blir gjennomført er nødvendig og knyttet til skade, sykdom, fødsel osv. Helsetjenester som ikke er medisinsk nødvendig vil ikke bli dekket. Det er også viktig å merke seg at kun behandlinger som ville blitt dekket i Norge vil dekkes i et alternativt EU eller EØS-land. Den nye ordningen dekker heller ikke behandling eller undersøkels som innebærer at du må overnatte i behandlingsinstitusjon.

Må betale selv
Ordningen innebærer at du selv må betale for behandlingen for deretter å søke HELFO om refusjon. Den vanlige egenandelen som vi har i Norge må du selv dekke selv om du gjennomfører behandlingen i utlandet. Refusjonen må rettes til HELFO innen seks måneder etter behandlingsdatoen. Den nye endringen er gitt tre års tilbakevirkende kraft. Helsehjelp som er foretatt innen EU og EØS-området som er blitt utført fra 1 januar 2008 kan det derfor søkes om stønad for.

 

 
 


Legesenter.org | Kontakt oss | Om oss | Privacy Policy | Sosial angst forum
Legesenter.org