Legesenter oversikt
 
Akerhus
Aust-Agder
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Hordaland
Møre og Romsdal
Nordland
Nord-Trøndelag
Oppland
Oslo
Rogaland
Sogn og Fjordane
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold


Slik velger du fastlege


Alle har rett til en fastlege
For en del år tilbake ble fastlegeordningen innført i Norge. Den gir alle Norges innbyggere rett til sin egen almennpraktiserende fastlege. Man står selv fritt til å velge hvem man ønsker som sin fastlege innenfor sin hjem kommune. Fastlegene er pliktige til å prioritere innbyggere i sin hjem kommune på en egen liste.

Hvordan finner jeg en fastlege?

Fastlegeordningen er frivillig og hvis du ikke ønsker å være en del av den, må du selv finne en almennlege å gå til. Hvis du ikke er en del av fastlegeordningen må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en almennlege. Tjenesten
min fastlege kan du enkelt finne hvilken fastlege du har, se fastlegens adresse og telefonnummer, bytte fastlege, melde deg inn og ut av ordningen osv.

Hvis du ikke ønsker å bytte fastlege via internett så kan du gjøre dette via HELFO på telefon 810 59 500.

Du kan bytte fastlege to ganger pr. kalenderår. I tillegg til de to byttene kan du bytte fastlege hvis du flytter eller hvis fastlegen slutter sin praksis.

Kan jeg velge lege helt fritt?

Legene får et tilskudd pr. måned for hver pasient som står på deres fastlegeliste. Hver fastlege kan ha opptil 3000 pasienter hver. Gjennomsnittlig antall pasienter pr. fastlege ligger på ca 1300. Hvis en fastlege har full pasientliste har du ikke mulighet til å velge denne fastlegen eller stå på venteliste.

Overføring av din journal overføres ikke automatisk hvis du bytter fastlege. Hvis du ønsker dette må du betale et beløp til din tidligere lege. Dette beløpet kan ikke føres på egenandelskortet.